torsdag 29 maj 2014

Några områden där Centerpartiet kan ta initiativet inför valrörelsen i september
1. Livsbalans
Vi har fått ett samhälle där hundratusentals människor saknar arbete och många av de som arbetar känner en väldig stress att hinna med jobb, resor, barn, familj och fritid. Vänstern och Miljöpartiet talar om sex timmars arbetsdag. Varför just sex timmar? Den debatten kommer att finnas med i valrörelsen. Jag tycker Centern ska svara med Livsbalans.Stressen i vardagen är det hälsoproblem som ökar mest. Den ofta täta vardagen med att lämna på dagis, att åka till jobbet, att visa att man kan och känna att man gör ett bra jobb,att hämta på dagis utan att känna att man "är sist" igen...föreningen, kompisarna, musiken...

Livsbalans är rätten att arbeta så mycket och så lite man själv vill under olika perioder i livet. Direkt efter studierna vill man snabbt komma i arbete och vill gärna arbeta mycket. När man får barn vill man dra ner, när barnen blir äldre vill man jobba mer igen för att långsamt dra ner vid 60-70 men kanske arbeta lite även på äldre dar. Centern bör föreslå en lagstiftning kombinerat med ett samhällskontrakt mellan arbetsgivare och fack som gör detta möjligt.

Ett fossil- och kärnkraftsfritt Sverige 2030.
Centern har verkligen lyckats med satsningen på förnybara energikällor.Vi har nu gått om Danmark när det gäller vindkraft, inte i antal men i energimängd. Det ska vi fortsätta med och öka och nu handlar det om solkraft, bioenergi och moderna elfordon. Det betyder att vi inte behöver någon kärnkraft. Centern bör därför föreslå avveckling av två kärnkraftverk per mandatperiod fram till 2030 för att ytterligare stimulera förnybart. Våra kärnkraftverk är dessutom gamla och har ofta driftproblem. Det skulle fokusera på rätt saker i valet och det ska uttryckas i hur mycket jobb en sådan satsning kan ge, att bygga solpaneler på tak över hela Sverige, bioenergi och modern eldrift av bilar och båtar.
För övrigt återkommer jag i morgon med två andra förslag för att lyfta Centern.

Inga kommentarer: