måndag 19 maj 2014

Nu måste Centern lägga på hundraprocent bioenergi för att lyfta i spurtveckan inför EU-valet.
Jag har tre förslag. Tror det vore bra om partiledningen tillsammans med toppkandidaterna presenterar förslagen.
1.Centerpartiet säger Nej till euron. Vi var det borgerliga parti som inför folkomröstningen 2003 drev Nej-linjen om euron och vann en betryggande seger med sådär 56-43 trots en förkrossande miljonsatsning från ja-sidan.Vi stod för ett Nej då och vi står för ett Nej i dag. Men vi fick inget formellt undantag i vårt EU-avtal.

Centerpartiet föreslår därför att Sverige ska kräva ett formellt undantag från euron, precis som Danmark och Storbritannien. Vi föreslår att det sker genom en omförhandling av vårt EU-avtal
Detta är ingen omöjlighet och ingen utopi. Storbritanniens premiärminister David Cameron har föreslagit en folkomröstning om ett nytt EU-fördrag efter omförhandlingar, så den frågan kommer att vara aktuell. Fler länder kommer att kräva samma sak och då är det naturligt att Sverige gör det också.

2.Centerpartiet föreslår att det ställs högre krav på ansvar från medlemsländerna i flyktingpolitiken, t.ex att flyktingar tas emot utifrån en viss procent av invånarantalet.
När ska EU agera gemensamt om inte för att rädda liv. Nu dör människor runt Europas gränser i krig och konflikter och försöker rädda sig till EU-länderna. Det handlar om medmänsklighet, solidaritet och humanitet.Alla 28 medlemsländer bör ta emot flyktingar efter sin storlek, t.ex någon procentandel av sin befolkning. I första hand bör det ske genom en mellanstatlig överenskommelse och i andra hand genom ett överstatligt beslut.

Centern kräver en ytterligare skärpning av klimatpolitiken genom 50,50,50, dvs 50 proent i minskade utsläpp, 50 ökat förnybart och 50 i energibesparing i EU till 2030.
Det är ingen utopi. Det är ingen omöjlighet, det är inte orealistiskt. Men det är ett måste om vi ska rädda framtiden för vår egen jord. Det ska vara bindande mål. Det skulle stimulera ekonomin, öka tillväxten och ge massor med jobb.
För övrigt åker jag nu in till Centralen i Stockholm och kampanjer hela eftermiddagen. Nu är det Framåt och uppåt som gäller.

Inga kommentarer: