onsdag 7 maj 2014

Alliansen i landstinget har minskat köerna, ökat tillgängligheten och tillskapat 40 nya vårdcentraler under de senaste två mandatperioderna
Det var stor debatt om årsredovisningen i landstinget i går. Själv tog jag upp tre frågor, sjukvården och antalet vårdplatser, forskningen för bättre vård och Slussenfrågan.

Alliansen har satsat mycket på kompetensutveckling, bättre planering, utbildning och högre löner i sjukvården. Kompetensförsörjningen har handlat om utbildning av specialistsjuksköterskor med studielön, fler AT och ST läkare.I omvärlden kan vi se att i länder med ungefär lika utveckling som Sverige har sjukvården effektiviserats så mycket att antalet inläggningar och vårdplatser inte ökat lika mycket somt tidigare.Det är också bra för patienten att kunna gå hem samma dag, eller efter bara några dagar för höftledsoperationer.

För åren fram till 2018 tillkommer 900 vårdplatser i landstinget. 118 milj satsas på att minska personalomsättningen genom höjda löner. 240 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, 150 fler platser för barnmorskor och 400 fler utbildningsplatser för speialistsjuksköterskor tillkommer. Dagkirurgin ökar.

Ökad forskning tillsammans med Karolinska Institutet stärker vården. 
Enligt landstingets forskningsstrategi ska vi koncentrera oss på de stora folksjukdomarna som ledsjukdomar,bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt. Det gör vi i projektet 4D - fyra diagnoser. 30 milj från landstinget och 10 milj från KI varje år. Mer forskning för att kunna ge bättre vård.

Slussen måste komma i fokus. Vi vill ha Plan B från Värmdöcentern. Trafiken under byggtiden kan bli en katastrof om inget görs. 
Detta tog jag upp under trafikavssnittet och här har landstingets trafiknämnd ett ansvar under de 6-8 år Slussen bygget ska fortgå. Bussarna från Nacka och Värmdö ska gå till Slussen och vi vill inte ha någon bussterminal i Katarinaberget. Och det ska gå att komma fram utan långa köer.
För övrigt ska jag ha ett öra på partiledardebatten inför EU-valet i riksdagen och förbereda årsmötet med KOMPASS i morgon.Spårbilen kommer.

Inga kommentarer: