fredag 9 maj 2014

Spårbilar, automatbanor och modern miljövänlig transportteknik ökar i världen och nu ligger Arlanda nära till för en storsatsning i Sverige
I går hade KOMPASS, nätverket för spårbilar, årsmöte i Sundbyberg. Och det roliga är att Sundbyberg nu genomför en första studie med en spårbilsbana  i den snabbt växande staden med i dag 44 000 och om tio-15 år 70 000 invånare. Det är centerns kommunalråd Stefan Bergström som driver på för en bana. Överhuvudtaget är det centerpartister som är de mest drivande i de 12-15 kommuner som är engagerade i KOMPASS arbete.

KOMPASS har nu en permanent utställning intill Arlanda
Utställningen invigdes i februari och används för utställningar, konferenser, seminarier och vanliga besök. Utvecklingen på Uppsala testbana bär nu frukt och en kommersiell spårbilsbana invigdes i augusti i Suncheon i Sydkorea, 400 kilometer syd om Seoul. Den internationella Podcar City konferensen i Washington förra året gav fördjupat samarbete mellan Sverige och USA kring hållbara transporter enlgt gällande MoC, Memorandum of Cooperation.

Den internationell spårbilskonferensen PCC8 kommer att vara på Arlanda i år den 3-5 september strax innan valet.
Sverige blir värd för den årliga spårbilskonferensen i år och vi har fått den till Arlanda där ett omfattande arbete pågår för att knyta ihop parkeringsplatser, hotell, arbetsplatser och terminaler med spårbilar. Det skulle minska biltrafik och utsläpp av växthusgaser inom området som beräknas växa till en Arlandastad på 50.000 personer inom 10-15 år. Vi kommer att arrangera en politisk debatt kring automatbanor som spårbilar med alla riksdagspartier inför valet.

Jag tackar för förtroendet att bli omvald som ordförande och ser verkligen fram mot en positiv utveckling.
Till vice ordförande omvaldes också Ewa Lofvar Konradsson(Mp) aktivt kommunalråd i Södertälje och där finns kommunpolitiker från M, S och C samt flera kompetenta tjänstemän inom samhällsplanering. Spårbilen kommer.
För övrigt åker jag nu in till samverkansmöte med pensionärsorganisationerna i landstinget. Alltid aktivt och inspirerande. 

Inga kommentarer: