tisdag 6 maj 2014

Lyssna på Gunnar Wetterberg som varnar för federalismen i Expressen i går expressen.se
Nu skriver han så vi lyssnar inte,men läser. EU drar hela tiden i federal riktning och utan att det kommer upp till debatt. Efter varje kris tas nya beslut mot ökad centralisering och ökad makt för EU:s institutioner. I varje fördrag sedan Maastrichtfördraget, dvs Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget har centraliseringen ökat och de flesta partier i Sverige har noterat och svalt. Ta kristdemokraterna som nu genom partiledaren Göran Hägglund driver på för subsidiaritetsprincipen, att beslut skall tas så nära människorna som möjligt.  Det blir lite komiskt att göra det nu när EU-kritiken är stark i både Europa och Sverige.Men det blir inte trovärdigt, bara löjligt när man inte reagerat när beslut om fördragen togs.

Låt  EU-samarbetet stabiliseras och konsolideras och skapa legitimitet åt de institutioner och den uppbyggnad EU nu har innan nya beslut om ekonomisk regering och "EUropas förenta stater" diskuteras som kommissionären Vivianne Redding föreslår.
Det måste också vara möjligt att återkalla beslut som uppenbart inte hör hemma på EU-nivå som rovdjursjakt, det enorma jordbruksstödet till franska gods och herresäten, arbetsfrågor  och sådant som undergräver förtroendet för samarbetet. Det är också vad Storbritannien och Holland lagt förslag om. Lägg kraft på att driva igenom den inre marknaden, kraven på mänskliga fri- och rättigheter som brister i länder som Ungern och Rumänien. Hårda krav innan man får bli medlemmar, sedan släpps allting fritt och kraven urholkas. Öppna EU:s murar för krigsflyktingar.

Klimat, energi, miljö och uthållighet med byggnation, industri och transporter bör prioriteras som glasklara gränsöverskridande uppgifter för framtiden som också skulle ge jobb. Stärk frihandeln.
För övrigt åker jag nu in till landstingsmöte och diskuterar årsbokslut och samarbete mellan vård, forskning och läkemedelsföretag.

Inga kommentarer: