lördag 24 maj 2014

En klart godkänd avslutning av Kent Johansson spå SVT debatten i går kväll. Det  säger både Olof Johansson och jag som satt bredvid varandra och lyssnade. Klimatfrågan är Centerns starkaste kort.
Både Olle och jag tyckte nog att det var en ganska bra debatt. Kent Johansson och Isabella Lövin tyckte jag var bäst. Klimatdebatten var också deras starkaste sidor där Kents krav på bindande mål för alla tre områdena i EU:kommissionens klimatförslag utsläpp, förnybara energikällor och energibesparing tog skruv. Kristdemokraterna och moderaterna ville bara ha mål för utsläpp. De andra darrade lite på manschetten. Det är självklart att EU på den kanske viktigaste frågan ska ha tydliga mål.

Sverige ska vara föregångsland sa Kent och utsläppsrätterna måste göras dyrare. Han drev också på för mindre utsläpp i Östersjön och att stoppa gifterna i vardagen.

Vid en samlad bild av dagsläget inför EU-valet i morgon ser jag det så här.
Centern har verkligen spurtat starkt,som vi brukar... och det gäller i kretsar i hela landet. Våra toppkandidater Kent Johansson, Christina Yngwe och Fredrick Federley har rest runt i hela landet sedan efter nyår och det har lagt grunden till det lokala engagemanget. När siffrorna börjar gå upp nu i slutet så ökar intresset från centerns medlemmar ännu mer och den uppgången kan fortsätta ända in i kaklet i morgon.5-6 procent är klart godkänt och blir en bra öppning inför septembervalen.

V går fram någon procent, S får kring 25, M minskar kraftigt, Folkpartiet minskar ännu mer, Miljöpartiet går starkt fram, Piratpartiet står på gränsen, Kd går fram några procent, Fi tar ett mandat och Sd likaså, möjligen två. Någon som vill slå vad....?
Nu åker jag in till Valfinal på Södermalm och i  morgon blir det Bygdegården och Hemmestaskolan med valsedlar. Framåt och uppåt.

Inga kommentarer: