torsdag 22 maj 2014

Ett ovanligt men positivt ovanligt fullmäktige där  oppositionens synpunkter fick fotfäste också i koalitionen på sittande möte
Först min fråga till Erik Petterson som ansvarig ordförande  för byggfrågor om Frentabs bygge på Kolviks terasser. Det är ett haveri och ett fuskbygge som rundat detaljplanen. Nu kommer att nytt bygglov att ges och det visar naturligtvis att det var något fel på det första bygglovet. Gör om och gör rätt. Lagar, regler och detaljplaner ska följas.

S-motionen om barnperspektivet i tjänsteskrivelser fick bifall efter att vi i centern yrkat bifall och koalitionen efter en ajournering ställde sig bakom förslaget
Det är en närmast unik händelse att en motion från i detta fall socialdemokraterna går igenom enhälligt på ett fullmäktigemöte efter att i handlingarna till kf bara stötts av s själva. Vi i centern tog också ställning för motionen efter argumenteringen och dialogen i salen. Heder åt Annika A, Andrine m fl i S men också åt m,Mp,Kd som ändrade sig på sittande möte.

Mats Skoglunds motion om en handlingsplan för fler män i förskolan var också nära att gå igenom
Den andra lika intressanta debatten handlade om detta. Tiotalet män i Värmdös förskolor mot 3-400 kvinnor.Det måste finnas manliga förebilder för barnen, sa förre kso  Lars- Erik Alversjö. Det och inlägg från Mats m fl var nära att få ytterligare en motion från oppositionen bifallen. Jag försökte med ett yrkande om att kommunstyrelsen skulle återkomma i frågan, som dock röstades ner, men andan i salen var att vi måste göra något åt detta.

Den vänligaste debatt jag någonsin hört mellan en sittande regeringschef och oppositionsföreträdaren Reinfeldt- Löfven i morse om EU-valet
Nej, det hettade inte till en enda gång, möjligen lite varmluft kring att de svenska kollektivavtalen ska följas från Löfven, men ...Det var mest jag instämmer..jag håller med. Någon höger vänsterdebatt var det i varje fall inte och några stora partiskillnader kom inte fram, inte om euron heller.
För övrigt åker jag nu in till tandläkaren och vidare till forskningsberedning, pensionärsråd och Centerns EU-torg. God  morgon.


Inga kommentarer: