onsdag 21 maj 2014

Kände i går också under hela dagen på Sergels torg att intresset ökar för EU-valet och också för Centern. Antibiotikan och misskötseln av danska grisar kommer som en gåva från ovan till oss med höga mat- och djurskyddskrav både i Sverige och i EU.
Tragiska dödsfall i Danmark på grund av bakterien MRSA och den höga antibiotikaanvändningen sätter fingret på grisfrågan och djurskyddet i EU. Marit Paulsen får förlåta men här har centern det största förtroendet. Eskil Erlandsson har hårt drivit att EU-förbudet mot knipsning av grisknorrar från 2002 måste följas av alla EU-länder. Detsamma gäller måste gälla för en för hög antibiotikaanvändning.

Bra förslag från Annie om gemensamma och bindande EU-mål för att få ner användningen av antibiotika dn.se/nyheter.
Gårdar i EU-länderna som inte följer målen ska kunna bestraffas med indraget jordbruksstöd, säger Annie.
Detsamma ska naturligtvis gälla knipsning av grisknorrar. Det här är frågor som vi ska ta upp i kommunerna också inför kommunvalen och kräva närodlad svensk mat med ursprungsmärkning som nu är möjligt med de nya upphandlingsdirektivet i EU.

Ett bra förslag till från Fredrick Federley om tre miljarder till klimatsatsningar i utvecklingsländer som ska betalas med en bantad EU-byråkrati där 8 EU-myndigheter läggs ner.
Den som kostar mest är "flyttningsmyndigheten" som betalar sådär 2 miljarder kronor om året för EUs flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg.Många EU-myndigheter gör samma saker som sker i EU-länderna som forskning och samordning av olika slag som t.ex läkemedelskontroll.. Det blir onödigt dubbeljobb.

För övrigt åker jag nu in till Centerns info-torg på T-centralen och till valstugan vid femte höghuset på Sergels torg där Annie talar klockan 15.00. Nu är det framåt och uppåt som gäller. Det har lossnat.
 

Inga kommentarer: