torsdag 15 maj 2014

Centern har kommit igång i EU-valet. Nu är det bara att öka och och det är framåt och uppåt som gäller. Kent gjorde en bra utfrågning i går i Svt.
Det var roligt att se en avslappnad Kent Johansson som svarade rappt på utfrågarnas envist återkommande frågor om vargen, euron, klimatet. Vi ska jaga varg-EU ska jaga utsläpp. Vargfrågan har varit med i EU-debatten så länge jag kan minnas.Om jag tar det från hjärtat så ska det inte sitta välbetalda byråkrater i Bryssel och bestämma hur vi sköter vargfrågan i Sverige och inga andra rovdjur heller. Nu finns ett gammalt art- och habitatdirektiv som säger att det ska vara så och det måste vi ändra på.

Kent svarade att vi i dag har en livskraftig vargstam i Sverige
och då ska inte EU-kommissionen tala om vilka vargar som ska skjutas eller bevaras. Det ska avgöras lokalt, regionalt av befolkningen i berörda områden i samråd med myndigheter som länsstyrelsen. Enkelt.
Sluta med EU-översitteriet.

Sverige säger Nej till euron - det är huvudfrågan
Vi sa Nej till euron redan i EU-folkomröstningen 1994 och vi stod på Nej-sidan i folkomröstningen om euron 2003. Vi fick rätt om riskerna och vi säger fortsatt Nej. Vi ska tydligare säga att att vi vill ha ett formellt undantag från euron,som Danmark och Storbritannien.

Centern står för de hårdaste kraven på klimatpolitiken som är vår generations ödesfråga och det som Kent Johansson sätter överst i EU-valet.
Varför inte kräva 50-50-50 procent i minskade utsläpp, mer förnybar energi och ökad energieffektivisering till 2030. En hållbar framtid.

Vi välkomnar naturligtvis utländska transporter till Sverige med utländska förare - hur skulle vi annars få något varuutbyte. Men åkerinäringen hotas av fusk, lagbrott och åsidosättande av kollektivavtal - och det måste vi göra något åt.
Kontrollerna måste öka och bli bättre och påföljderna mot lagbrott och kringgående av regler måste skärpas för att inte den svenska åkeribranschen ska slås ut.
För övrigt blir det nu närmat några telefonmöten om Slussen, Förbifarten, EU-valet, och läsning av kf-dokument. 


Inga kommentarer: