måndag 10 november 2014

Bra att Alliansen inte bryter ut några enstaka förslag i regeringens budget. Att ta ansvar för helheten och inte "bryta mot praxis" som S och Sd i våras, ger trovärdighet och ansvar.
Jag hörde Erik Ullenhag i morse. En lugn och inte det minsta affekterad presentation. Är det en kommande partiledare som pratar, tänkte jag. Skolan, regelförändringar och infrastrukturen lyfts fram i dn.se/debatt i dag. Det är samlat en repris på valmanifestet där alla partier får med olika satningar, som  Centerns gröna omställning med 10 000 laddstolpar för elbilar i hela landet. En verklig fullträff för Centern. Det ger jobb, i små företag i hela landet och det stärker miljön och klimatet.

Ekonomin, överskottsmålet, jobb,tillväxt, konkurrenskraft är också repriser, men bra sådana som nu bekläds i budgetpengar. Små och medelstora företag och integrationspolitiken är andra områden. Positivt tycker jag att det inte bara är gnäll och kritik utan att man välkomnar" att regeringen i stor behåller jobbskatteavdragen och köper Alliansens förslag om ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader.

Landet Sverige får en annan och ny politisk karta med Sd med på arenan och mindre blockpolitik.
En dålig sak och en bra. Blockpolitiken är förkrympande och utslätande och inte alltid ansvarsfull. Den skulle skapa handlingskraftiga regeringar, men väljarna har vänt upp och ner på den förhoppningen. Blocköverskridande koalitioner finns nu i 66 kommuner enligt dn.se och det blir fler.
Det är klart att det påverkar rikspolitiken. Tänkt er Centerstämmor, S-kongresser, Fp.konferenser. Det går inte bara att säga att nu är det Alliansen som gäller, tvärtom kommer det att bli mer av egen profilering, och det är bara bra. Vad sa partierna vara till för annars?
För övrigt åker jag nu  in till möte med bidragsgruppen i landstingets som fördelar stöd till 60-talet olika diabetesföreningar, cancerföreningar mm. Viktiga satsningar.

Inga kommentarer: