måndag 24 november 2014

Slussen går in i ett avgörande skede med den nya majoriteten i Staden, miljödomen den 21 januari och expertgruppens förslag den 31 januari
Det får inte sega sig fram mer med Slussenupprustningen, men det som görs måste vara bra.
Den nya S, Mp, V och FI majoriteten har sagt att man inte vill ändra den detaljplan som nu är antagen. Men man har också kritiserat mycket i planen som bussterminalen i Katarinaberget, den 420 meter långa stadsgårdsledstunneln och de fem höghusen på tunneltaken mitt emot Folksam och kontorshusen. Man är också kritisk till de oklara svaren på vattenhöjningen. En expertgrupp med stadsbyggnadsfolk har tillsatts för att ta fram ett bättre förslag som ska presenteras senast den 31 januari.

Miljödomen har stor betydelse och kan tvinga fram helt andra lösningar
Domstolsförhandlingarna är avslutade och dom kommer den 21 januari. Den domen kan påverka hela Slussenupprustningen. Bönderna runt Mälaren säger Nej till ett förslag som driver på vattenhöjningen,, bussterminalen kommer sannolikt att hanteras separat. Domen den 21 kan direkt påverka expertgruppens arbete. Finns någon kontakt däremellan? Känsligt? Det är ju ett domstolsärende...

Nacka och Värmdö är de kommuner som påverkas mest av resandet. I Värmdö har alla partier utom Moderaterna uttalat sig för ett planföreläggande dvs att regeringen går in och driver på ett samarbete mellanberörda kommuner som Stockholm, Nacka och Värmdö.
Kommunstyrelsen i Värmdö har beslutat att avvakta planföreläggandet för att först få en ordentlig träff med Staden och expertgruppen för att beskriva de väldiga följderna av 6-8 års Slussenupprustning och trafikproblemen under den tiden för Värmdöbor. Terminalen i Katarinaberget säger Värmdöcentern och många andra Nej till p.g.a miljö- och säkerhetsriskerna och längre avstånd till T-banan.  Får vi inget bra besked från staden kommer planföreläggandet att aktualiseras igen. 

Värmdöcentern och många andra vill ha Plan B som går dubbelt så fort, blir hälften så dyrt och dubbelt så bra, utan Katarinaberg och stadsgårdsledstunnel.
Stigbergsgruppen och vi som förordar Plan B kommer nu att uppvakta alla partier i staden och landstinget liksom expergruppen och det viktigaste
Det går att börja rusta upp nuvarande Slussen med den gamla klöverbladsplanen.
För övrigt måste alla nu visa generositet mot varandra för att komma vidare. Det gäller inte minst mot oss i Nacka och Värmdö som åker mest in till och från Slussen.


Inga kommentarer: