fredag 14 november 2014Hur blev det då med EU efter folkomröstningen? 
Sedan EU blev EG i  Maastricht-fördraget, har EU för varje nytt fördrag, Amsterdamfördraget, Nice-fördraget, Lissabonfördraget gått alltmer i riktning mot en överstatlig statsbildning där Tyskland tagit ledningen. Det demokratiska underskottet har ökat, gränskontrollen har försämrats, EMU har delat EUropa i Nord och Syd med arbetslöshet fattigdom och utslagning med splittring och nya främlingsfientliga och  bruna partier.

Vad gör vi? Liksom nya frågor kan tillkomma i EU-samarbetet ska  också frågor kunna föras tillbaka till medlemsländer. Alla länder ska inte behöva vara med i allting. Sverige, Danmark och Storbritannien står utanför euron. En sådan "flexibel integration" skapar fler nöjda länder och stärker EU-samarbetet.
David Camerons omförhandling av EU-avtalet kommer att påverka hela EU. Nederländerna har en lista på 49 punkter där makt ska återföras och Sverige bör också gå igenom vilka frågor vi vill återföra som t.ex rovdjurspolitiken, delar av jordbrukspolitiken, upphandling och kräva ett formellt undantag från euron.

Mer Samarbete - Mindre EU-stat för en gemensam framtid i fred och frihet.
Hans Lindqvist (C) och ordförande i Nej till EU under folkomröstningen.
För övrigt så åker jag nu in till Europahuset igen och en diskussion med S-ja ordföranden i Folkomröstningen Inez Uusman på temat väljarna och EU-folkomröstningen. Gamla minnen igen.


Inga kommentarer: