måndag 3 november 2014

Valfarsen i Donetsk och Luhansk - skratta eller gråta. Putin skrattar, människorna gråter och dör.
Det skulle råda vapenvila men dånet från artilleriet har hörs i staden samtidigt som folk har gått och röstat. De lever i ständig skräck för att själva hamna i artillerielden. Men nu har det varit val....president- och parlamentsval. Det fanns inga röstlängder, omröstningen har pågått på internet flera dagar fast folk inte vetat om vilka som haft rösträtt. Vet man inte det ska man "be om att få rösta ändå" har det stått på anslaget om röstningsregler... Fars.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har redan sagt att de "självklart" kommer att godkänna valen.
EU, USA och FN fruktar att valen kommer att förvärra situationen i området.  FN-chefen Ban Ki-moon har kritiserade "valen" redan innan de ägde rum och menar att de underminerar Minsk-Protokollet som lade grunden för vapenvilan den 5 september.

"Segraren" Alexander Zachartjenko har redan innan valet firats av i "Folkrepubliken Donetsk". En vallokalsundersökning ger honom 81 procent av rösterna. Inte dåligt...Och ryska militärkonvojer kör in i Ukraina....

Och i Sverige desavueras ett annat val - Vårdvalet - som den nya regeringen nu rensar ut så att det inte blir obligatoriskt.
Köer och väntetider har minskat. Tillgängligheten till vården har ökat, fram till nu...Bara de privata vårdgivarnas etableringsrätt ska inskränkas inte valfriheten...säger den nye sjukvårdsministern Gabriel Wikström. Men om alternativen upphör då....
För övrigt åker jag nu in till samverkansråd med organisationer som företräder funktionshindrade och diskuterar Nya Karolinska Sjukhuset och framtidens hälso- och sjukvård.

Inga kommentarer: