torsdag 20 november 2014

Bra att EU driver på för minskad användning av plastpåsar, men var går detaljgränsen...?
Medlemsländerna ska göra jobbet.
Det här börjar likna bananer, krokiga gurkor, och storleken på jordgubbar där EU hade synpunkter för många år sedan. Det får inte bli någon sådan detaljlagstiftning.

Men det är bra att EU tar tag i frågan om den väldiga nedskräpningen och miljöriskerna
som plastpåsar medför i naturen. 8 miljarder platspåsar förvandlas till svårnedbrytbara sopor i våra vatten, närmare 200 påsar per person och år använder vi enligt dn.se/Nyheter. Det ska ner till 90 påsar 2019 och till 40 påsar 2025. Bra naturligtvis men det är medlemsländerna som ska göra detaljarbetet. Så är också direktivet tänkt med  förslag på antingen en avgift lokalt på påsar eller andra åtgärder.

Och Annie Lööf får medhåll av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som nu bjuder in Centern till diskussioner om en handlingsplan för användning av antibiotika och frågan om resistenta bakterier.
En global kriskommission, provtagning av MRSA vid införsel av djur, beslag av antibiotika på nätet, ett register för användning, högre krav för EU-länder att minska användningen och stopp för veterinärer att sälja antibiotika,föreslår Centern. Och här ska Fredrik Federley också ha en stjärna i himlen som drivit frågorna i EU-parlamentet.

Och inte minst, det är grön centerideologi om mat, djur, miljö och hälsa, där medborgare och medlemmar känner igen Centern och påminns från valrörelsen.
För övrigt blir det lite inre tjänst under eftermiddagen med lite städning och utrensning av sån´t som legat  på vinden så där 30-35 år....roligt, nej, inte alls men ibland ....

Inga kommentarer: