fredag 7 november 2014

Det måste ställas hårdare krav på länder i EU att emot flyktingar och i Sverige på alla kommuner att göra det
Det borde vara självklart att alla medlemsländer i  EU har ansvar för att EU fullföljer sina åtaganden och de regler som finns i fördrag och avtal att ta emot flyktingar. Det ska inte vara så att några länder som Tyskland och Sverige ska ta emot oproportionerligt många medan andra länder som Finland, Polen och Baltikum tar emot väldigt få. Det är ingen bra bild av EU utåt och det är ingen bra bild inåt heller.

Det kan tyckas ologiskt att en "gammal" EU-kritiker som jag 
tycker att det ska ställas hårdare krav kanske också med överstatliga beslut inom EU för att få alla länder att ta emot flyktingar motsvarande sin befolkning. Självklart ska EU stå för kostnaderna den första tiden, t.ex de första två åren, som i Sverige, men det är mer solidariteten än pengarna jag är efter och det borde EU också vara.

På samma sätt bör det ställas krav på alla kommuner i Sverige att solidariskt medverka till mottagande av flyktingar och bidra efter sin storlek. 
Detta är också vad som nu mer och mer diskuteras i samhället från regeringen, i riksdagen och bland frivilligorganisationer och enskilda. Kommunerna måste dela på ansvaret."Det ska svida i plånboken", säger den nye migrationsministern, Morgan Johansson. Han vill använda markadsmekanismer - lite roligt - så att det ska bli "lönsamt"för kommuner som tar emot och det "ska kosta" för de som inte gör det.

Tycker inte Björklund ska få styra skolpolitiken så totalt som han gör och nu tvinga på Alliansen utspel som han vet får stöd av Sd. Ingen bra oppositionspolitik.
Och inga bra förslag heller med betyg från fyran och i ordning och uppförande. Får inte svenska folkets stöd.
För övrigt åker jag nu in till möte med kommunala sektionen om regionala valfrågor och nästa års arbete.

Inga kommentarer: