tisdag 18 november 2014

Många viktiga frågor redan uppe i nya Alliansen i Värmdö - Centern har flera tunga frågor att bevaka som  skolfrågorna, Förbifarterna och Slussen.
Det är tre tunga frågor som mycket dominerade den förra mandatperioden och engagerade många Värmdöbor. Värmdöcentern kritiserade hårt beslutet om nedskärningar i Kyrkskolan och skärgårdsskolorna som  den förra koalitionen där främst Mp och Fp stod i ledningen för försämringarna. Nu ska läget återställas och Kyrkskolan stärkas precis som vi ville när beslut togs i kommunfullmäktige.

Värmdöcentern var emot genomfarterna i Ekedelskogen  och Storskogen i Hemmesta inför valet 2010 och har inte ändrat uppfattning sedan dess. Frågorna lades på is under förra mandatperioden på grund av det stora folkliga motståndet i Värmdö. Att nu ta upp frågorna igen tyder på dålig känsla och är inget som underlättar samarbetet i den nya Alliansen.

Slussenfrågan var den fråga Värmdöcentern drev hårdast under hela förra mandatperioden och det tänker vi fortsätta att göra

Bussterminalen ska vara kvar på Slussen på samma plats som i dag, ingen bussterminal i Katarinaberget och Plan B är det bästa förslaget för upprustning av Slussen som vi också drivit hela mandatperioden. Dubbelt så fort, hälften så dyrt och dubbelt så bra
Jag förstår inte hur man som första åtgärd i kommunstyrelsen kan säga Nej till planföreläggande som man från samtliga partier utom moderaterna sa ja till före valet. Varför ska M bestämma? Jag har aldrig varit med om under ett halvsekel i politiken att ett partis företrädare drar tillbaka motioner i kommunstyrelsen. Det handlar om Slussen Plan B och planföreläggande som väckts av en partikollega i kommunfullmäktige men också undertecknats av samma person som nu tydligen dragit tillbaka motionerna innan de behandlats.

Att den nya majoriteten och expertgruppen i Stockholm kan komma med bättre Slussenförslag för Värmdöborna är en förhoppning, men vi har ju ingen press kvar om våra motioner med krav på planföreläggande och Plan B är tillbakadragna. 


Inga kommentarer: