onsdag 19 november 2014

Mycket bra Centersatsning på att minska riskerna med antibiotika både i EU-parlamentet och i Sverige. Grön centerideologi, där medborgarna känner igen Centern och minns valrörelsen.
Det är verkligen roligt att se vilket genomslag Centerpartiet har fått i antibiotikadebatten. Först Fredrik Federley i EU-parlamentet med förslag på en EU-lagstiftning för  minskad men rätt användning av antibiotika tillsammans med Marit Paulsen och nu Annie Lööf i DN, dn.se/nyheter. Där kräver Annie registrering av antibiotika, provtagning av djur, möjligheter att beslagta läkemedel och stopp för veterinärer att sälja antibiotika. Bra, bra.

LO-förslaget att ändra beslutet i Laval-domen, kräver en fördragsändring eller en ändring av det svenska EU-avtalet. Det är precis en sådan diskussion som vi ska föra på flera områden med återförande av E-makt till medlemsländerna.

Nu har jag deltagit i diskussioner i tre dagar förra veckan i samband med 20-årsdagen av EU-folkomröstningen. Mycket har handlat om att kunna föra tillbaka EU-makt till medlemsländerna; Mer samarbete- Mindre EU-stat. Nu föreslår LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson  att Laval-domen, som inte ger utländska arbetare i Sverige rätt till svenska kollektivavtal ska ses över. Det ska ske i ett brett arbete med flera EU-länder för en fördragsändring. Ingen lätt uppgift,men helt naturligt att ta upp. Ändring av EU-avtalet eller fördragsändring för att minska EU-makten och stärka medlemsstaterna.
För övrigt har jag nu diskuterat frågor kring Förbifarten, Bromma flygplats, Slussen och förbifarterna på Värmdö med lite olika människor från olika håll...


Inga kommentarer: