onsdag 2 december 2015

Det kommer båtflyktingar till Sverige och det är nog bara början även om det inte blir något Medelhav.
Gränskontrollerna till Sverige har nu lett till den första båten med flyktingar till Skillinge i Skåne. Det vore konstigt om det inte skulle bli fler. Det är inte brottsligt att söka asyl, tvärtom är det en mänsklig rättighet. Börja inte stoppa båtflyktingar bara.

Tre stora partier kring 20 procent med SD;s 19.9  i SCB:s mätning. Undersökningen är gjord före regeringens och moderaternas stora omsvängning men...
Vi får räkna med att denna utveckling står sig eftersom flyktingfrågan kommer att vara aktuell lång tid framåt. Förr eller senare kommer något parti, eller block av partier att erbjuda Sd samarbete även om det i dag är uteslutet. Moderaterna ligger närmast och den dagen har Alliansen spruckit. Centern håller sin ställning med 6.5 procent och har också hedervärt stått fast vid det mesta av Alliansregeringens migrationspolitik. Mp har det jobbigast.

Centern med Kristina Yngwe vill satsa på kvotplikt för de leverantörer som säljer drivmedel att en viss successivt ökande andel ska vara förnybart.Ett utmärkt förslag som stärker både klimatsatsningen och Centern.

Det bär emot att höra att Tyskland ska gå i krig mot IS, men det går att förstå
Det är inte roligt. Det är motbjudande att behöva höra att Tyskland nu ska gå i krig tillsammans med Frankrike för att stoppa IS. Nej jag vill inte se Tyskland i krig men det går att förstå i detta läge, även om jag tror att det tvärtom kan öka terrorhotet.
För övrigt är det positivt att Stockholmsregionen ligger bäst till i EUropa med minskade utsläpp av koldioxid, men har problem med bostäder, trängsel och arbetslöshet.

Inga kommentarer: