söndag 20 december 2015


Peter Wolodarski i dn.se/söndagskrönikan : Vi har i dag ett folk utan försvar och ett försvar utan folk.  Vi behöver ett nytt och bredare medborgarengagemang efter värnplikten.

Mycket intressant och faller väl in i min motion om Medborgartjänst. Värnpliktens avskaffande gick för fort, utan ordentlig beredning och debatt säger W. De professionella yrkesförbanden har svårt att hitta folk. "Lumpen" hade en bredare fostrande uppgift än bara militär, Vi måste finna något liknande i där vi bygger broar mellan människor. Inte minst nu med den ökade invandringen, segregationen, polariseringen, hotet från Ryssland.

Så här ser min motion i sammandrag ut nedan som inte bifölls av Centerstämman i september men fick en ganska positiv behandling. 


Motion om införande av Medborgartjänst till Värmdöcenterns kretsårsmöte Centerdistriktets årsstämma och  Centerns partistämma i september.

Värnplikten var ett viktigt kitt i det sammanhållna Sverige. Värnplikten var enbart knuten till försvaret, den var bara för män även om också kvinnor deltog i civilförsvaret.  Studenter, bondpojkar och gruvarbetare sov på samma lucka. I dag hotar segregationen att slå sönder det svenska samhället, just när sammanhållningen behövs som allra bäst.

Många röster har höjts för att nu stärka Sveriges försvar. Hur får vi frågor om försvar, säkerhet, krishantering, sammanhållning och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag? 
Att försvara sitt land, att ta ansvar för annat än sig själv, att känna solidaritet och att något är gemensamt förenar människor. För ungdomar är det särskilt viktigt att tidigt se sig själv i ett bredare sammanhang. Att få kontakter med andra, att hjälpas åt och kämpa för något tillsammans.

Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-20 årsåldern får göra medborgartjänst på förslagsvis 6 månader. Man väljer själv om det ska vara inom försvars- och säkerhetsområdet, civilförsvaret, hemvärnet eller i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat. Det kan också vara något område som stärker krisberedskapen vid miljö- och naturkatastrofer, terrorhot eller teknologiska hot som IT-attacker och utslagning av försörjningssystem som livsmedels-, el- och vattenförsörjningen.

Vad har vi för samhällsberedskap vid en stor naturkatastrof? Översvämningar, stormar, skogsbränder, en "svensk Breivik"  eller en hacker attack? Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra och varandra.

Ett sådant förslag skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet. Varje generation skulle göra samhällsinsatser där det behövs folk.  Medborgartjänsten skulle ge viktiga kontakter med arbetslivet, försvaret, sjukvården, skolan, kanske med läxhjälp, socialtjänsten, äldreomsorgen, och andra  samhällssektorer.

 Vi skulle kunna minska den alarmerande ökningen av unga som varken arbetar eller studerar. Vi skulle alla se var och hur våra skattepengar används och kunna ge och få förslag till förändringar och förbättringar. Medborgartjänsten  skulle öka jämställdheten och förståelsen mellan olika grupper i samhället. Det skulle också öka förståelsen för att vi behöver resurser för att klara viktiga, gemensamma insatser i vårt samhälle och att resurserna är vi alla.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att distriktsstämman beslutar
att centerpartiet föreslår att en medborgartjänst inrättas för män och kvinnor på förslagsvis sex månader.

Jag tänker fortsätta att arbeta för det här förslaget.
För övrigt åker vi nu iväg till Emma och grattar henne på 10-årsdagen. Stora tjejen.


Inga kommentarer: