onsdag 23 december 2015

Läser i dagens dn.se/nyheter att Allan Widman, försvarsutskottets ordförande (L), säger att "...det finns grundläggande moraliska anledningar till att Sverige ska ta sitt ansvar för den här personalen."
Det skrev jag i går på bloggen också och det tycker jag i dag också. Dessa tolkar har tagit samma risker som de svenska soldaterna har gjort och då måste vi ta ett ansvar och visa solidaritet när de blir hotade till livet.
Såg också att Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Jakop Dalunde säger att "grundinställningen borde vara att tolkarna ska få asyl i Sverige." Gör något och gör det kvickt.

Varför har Löfven flyttat bort ansvaret för kriser från sig själv som statsminister till Justitiedepartementet? Vi bör få ett svar på den frågan.
Det är i mina ögon obegripligt, särskilt som katastrofkommissionen efter haveriet med Göran Persson och tsunamin 2004 sa att statsministerrns katastrofberedskap måste stärkas. Är Löfven rädd för att ta ansvar? Nej, det tror jag inte. Vill ha fördela ansvar? Ja, snarare. Men det är i så fall i en helt felaktig fråga. Det är statsministern som i krissituationer som gäller hela landet har ansvaret. Det kan inte bara delas ut...

EU-krisen tvingar oss till vägval, skriver Lars Calmfors i dn.se/kolumnen. "Ju större behovet är av gemensamma beslut, desto starkare är de krafter som drar mot nationella lösningar.
Jag har hela tiden argumenterat för att övergripande gemensamma frågor, som just flyktingfrågan eller terrorismen behöver gemensamma beslut. Här måste EU-länderna visa solidaritet med samarbetet, Om det någon gång ska införas överstatliga beslut så är det väl för att rädda liv, har jag skrivit på många bloggar. Det gäller fortfarande,
För övrigt önskar Bloggen sina läsare och alla andra God Jul och Gott Nytt År.

Inga kommentarer: