torsdag 3 december 2015

Vad är det som händer i världen? Nu möter vi ett nytt vansinnesdåd i USA, Californien där man inte ens vet motivet till 14 döda och 20 skadade
Två eller tre kraftigt beväpnade personer, varav en kvinna hinner döda 14 utvecklingsstörda innan de själva skjuts ihjäl av polisen. Det obegripliga är att ingen tycks veta motiven för dödandet. Har terror blivit vardag och varför? Vad kan vi göra?

Hela flyktingfrågan börja bli mer än tragisk. Nu kommer kraften att sättas in på att avvisa flyktingar som fått avslag på sin asylansökan. Är det rätta använda resurser?
Visst, det finns asylregler. Under vilka villkor kan jag få asyl? Det ska handla om risk för livet  att bli avvisad och finns en sådan risk ska asyl beviljas. Men för den som flytt och inte har dessa skäl ska personen avvisas till hemlandet, Nu har 10 376 asylärenden överlämnats till polisen för verkställighet, som det heter, dvs avvisning hem. Andra siffror talar om 22 000 flyktingar som fått avslag och som försvunnit eller vägrar lämna Sverige. Regler, ja. Är det mänskligt???

Intressant och viktig RUFS-konferens i Kista i dag om Stockholmsregionens framtid där det kan hända mycket de närmaste åren där regionfrågan går in i andra andning.
Det handlar om klimat, miljö, arbetsmarknad,  näringsliv utbildning, trivsel och trygghet, trafik och vardag. Den stora frågan blir om Stockholms stad och län ska bli en region med ett regionparlament där uppgifterna från länsstyrelsen ska föras över till mer demokratiska beslut. Bra och positivt, men måste göras proffsigt.
För övrigt bår snart bussen från Hemmesta och jag åker iväg till Kista

Inga kommentarer: