tisdag 1 december 2015

Optimismen ligger kvar i Paris efter inledningen från 143 stats- och regeringschefer och 193 länder i världen. Det är glädjande
och något helt annat än Köpenhamn 2009. Upplägget är också mycket bättre, mer förberett, stats- och regeringscheferna inleder, inga tvingande löften eller majoritetskrav, frivillighet från varje land som i realiteten med medias och omvärldens roll blir mer eller mindre "tvingande", Obama talade om de rika ländernas och USA:s ansvar, Merkel och Löfven vill höja ambitionerna till lägre än två grader. Ökad kontroll genom konferenser vart femte år.

En solcellsunion ska skapas med hundratalet länder som ska samordna utvecklingen av solenergi
och Bill Gates och president Obama lanserade två forskningsprojekt, ett för grundforskning "Mission innovation för utveckling av ny energi och ett för företag och privatpersoner med investeringar i grön teknik.
Men även om det är frivilligt, eller kanske just därför är det viktigt att kontrollen fungerar och det kan det ju göra med återkommande konferenser.

Och EU ger Sverige besked att vi inte längre behöver delta i fördelningen av de 160 000 flyktingarna eftersom vi tagit emot så många redan. Ett erkännande.

Tycker faktiskt Sverige på ett positivt sätt synts på både flykting- och klimatkartan den senaste tiden och där vill jag räkna in Stefan Löfven.

Inga kommentarer: