lördag 12 december 2015

Lite förvånande artikel av försvarutskottets ordf Allan Widman, L om "Försök inte smyginföra förbund med Finland". dn.se/debatt
Nu är det en rubrik i DN och regeringens ambitioner att stärka samarbetet med bland annat Finland som är i centrum. Regeringen har tillsatt en utredning om svensk grundlag är förenlig med "att agera gemensamt med annan stat för att möta ett väpnat angrepp",  För regeringen är exemplet Finland men Nato-vännen Wiman frågar i artikeln om det också kan vara ett svenskt medlemskap i Nato.

Wiman verkar dock vara för ett samarbete med Finland
men det "får inte smygas in" utan måste föregås av en folkomröstning- Helt i sin ordning och ett mycket bättre och naturligare alternativ än medlemskap i Nato.

Plus i kanten från regeringen som inleder ett ett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, om boende och praktikplatser för flyktingar på bondgårdar och skogsbruk.
Ett riktigt bra initiativ. Här finns 70 000 företag i Sverige och bara var tionde skulle ge tusentals jobb för att komma in på arbetsmarknaden och lära sig språket. Hoppas LRF ger ett positivt besked efter att ha hört sina medlemmar. Då blir man glad.

Vi skulle också kunna utnyttja alla våra fritidshus som används i genomsnitt två veckor om året för bostäder. Migationsverket borde få ett sådant uppdrag.
Husen står ju där, tomma... Det fordras försäkringar och garantier vid uthyrning naturligtvis men det borde inte vara så svårt att ordna. Kör igång. Jag har försökt förmedla budskapet. Värmdö har 13.000 fritidshus...
För övrigt ska vi nu till Ishallen i Gustavsberg och se på Emma som har uppvisning med sin konståkninsgrupp i dag. Roligt, roligt. 
Inga kommentarer: