onsdag 16 december 2015

Nytt romregister av polisen uppe i ekot i morse. Det påminner om skåneregistret, men försvaras av polisen som viktigt för att stoppa brott där romer utnyttjas.
Det är verkligen gränsfall. Polisen skapar etniska register med romer i Sverige som identifieras, får lämna uppgifter och kartläggs. Syftet sägs vara att förhindra romer att bli utnyttjade av brottsligor som kräver dem på pengar från tiggeriet. Det är ett gott syfte, men kan inte registren användas för annat också? Och vem granskar det? Hela frågan måst prövas om det verkligen är lagligt och etiskt acceptabelt?

Jag har haft svårt med Margot Wallström som inte var någon lyckad miljökommissionär och gjort uttalanden som inte varit särskilt "diplomatiska". Nu kommer dock ett bra förslag med fler kvinnliga fredsmäklare.
Vi kritiserar med rätta Saudiarabien för att kvinnor inte får köra bil och inte fram till nu haft rösträtt, men visst är det underligt att mindre än tio procent kvinnor deltar i fredsförhandlingar. Och detta trots en FN resolution år 2000 om att öka andelen.. Om det är detta som är en feministisk utrikespolitik så är det bra. dn.se/nyheter

Utmärkt S-förslag som instämmer i att stoppa Förbifart Hemmesta genom Storskogen och vill bredda väg 274 Ålstäket- Hemmesta Vägskäl med reversibla körfält. 
Det är helt i linje med vad vi från Centern sagt hela tiden i Framtids- och klimatberedningen, Vision Värmdö 2030, och i översiktsplanen. Bygg bostäder i centrumområdena, inte i värdefulla natur- och skogsområden. Lars Alenfalk var den som hårdast drev på för reversibla körfält på Grisslingerakan och nu kan vi förlänga det från Ålstäket till Hemmesta Vägskäl med samma konsult som S föreslår. NVP.se/Värmdö. Roligt.
För övrigt åker jag nu in till styrelsemöte i Gustavsbergsbadet som vi avslutar med en gemensam lunch med personalen.

Inga kommentarer: