tisdag 8 december 2015

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Lasse har så bråttom, klipp, klipp, klipp
Löftena skall nu slås in
Väljaren få klappen sin
För det har vi lovat
Företag det ordnar Ina fram
Lasse sänder ut vårt kretsprogram
Mica ett paket kultur
Christina finns i ur och skur

Röster sen till valet

Ja, så här lät Värmdöcenterns julsång på konferens med Julavslutning på Grisslinge Värdshus i går.

Utmanande av regeringen att köra över lagrådet i en fråga om rättsprinciper härledda från grundlagen och regeringsformen.
Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om id-kontroller på bussar och tåg och att kunna stänga av Öresundsbron. Otillfredsställande beslutsunderlag, för kort remisstid och tveksamt om lagen är förenlig med asylrätten.Lagrådet avstyrker lagförslaget.
Det är inte vanligt med ett så tydligt och totalt underkännande från lagrådet. Det handlar dessutom om förslag som liknar undantagstillstånd. En remisstid på 48 timmar är alldeles för kort och många remissinstanser som polisen, Migrationsverket och MSB, Myndigheten för samhällsskydd hann inte svara.

Nej, jag skulle inte driva igenom detta om jag satt i regeringen. Det skadar Sverige. och det skadar tilltron till att vi följer vår rättsordning och nationella och internationella regler på asylområdet, som JK Justitiekanslern skriver.

För regeringen och S men framför allt Mp borde det vara ett kraftfullt varningsord efter allt tal från deras sida om vikten av att fullfölja asylrätten. Om inte lagen gör det...
få tappar regeringen fullständigt ansiktet. Mest illa för flyktingarna som inte får sin asylrätt prövad, mycket illa för Sverige som rättsstat. Ta till bak förslaget.
För övrigt åker jag nu in till Annies Jultal på Sjöfartsmuseet. Lite  nyfiken.

Inga kommentarer: