onsdag 30 december 2015

En farlig baklängesutveckling i Polen med PIS-partiets nationalkonservatism och diktaturfasoner i rättsväsende och media. Se upp. dn.se/världen.
Det är tråkigt och oroande att Polen som stod för drivkraften vid murens fall med Folkrörelsen Solidaritet från 1980-talets början till nuren föll 1989, PIS.partiet, Lag och rättvisa har gjort precis tvärtom mot vad namnet anger.. PIS-ordföranden Kaczynski leder landet bakom två marionetter, en president och en premiärminister som gör som han säger.

Författningsdomstolen har avsatt de tidigare juristerna och ersatt dem med PIS-trogna domare som ska göra det lättare för PIS att få igenom nya till partiet anpassade lager.
Och PIS har nu egen majoritet i sejmen. parlamentet och  kan göra som man vill. Motståndet i Polen ökar med en särskild kommité, Kod som bildats för att försvara demokratin. Också utlandet har reagerat  där Helsingforskommittén och Amnesty rytit ifrån, men utan resultat.

Lika allvarligt är den statliga annekteringen av oberoende medier, radio och TV som blir direkt kontrollerade av regeringen,
Det är likhetstecken med vad som sker i Ryssland, Vitryssland, Ungern och Turkiet och världen måste se upp.. Nu planeras en reform av media som ska bli mer "patriotisk" och regeringsvänlig..
Jag tycker att EU ska reagera eftersom detta strider mot EU:s rättsprinciper. Låt inte våra medlemsavgifter gå till Polen om inte denna utveckling ändras och demokratin upprätthålls.

100 miljoner i månaden ska från nyåret ticka in till staten på höjda trängselavgifter som ska användas till en Förbifart Stockholm som kostar 30 miljarder kronor, eller 40..ell
Vänta bara till de 30 kilometrarna under jord blir en ny Hallandsås....
För övrigt blir det det inre tjänst i dag med lite städning och några nya rader på "Min berättelse" som jag inte vet vad den ska heta... Nyårsfest med Hemmestakören i morgon hos Gilla och Benke.

Inga kommentarer: