måndag 14 december 2015

Efter Paris: Transportsektorn släpper ut 30 procent av alla växthusgaser. Det är den vi måste satsa på mest för att nå klimatmålem max 2 och ner till 1,5 graders temperaturökning.
Någon ska göra arbetet. Att skriva ett dokument, ta fram mål och medel, sätta procentsatser och tider är naturligtvis avgörande för att komma framåt. När 194 länder ställer sig bakom, rör världen på sig åt rätt håll och vi kan slå vakt om vår jord. Men några ska göra vardagsjobben. Inte bara några utan många, många...

Världens städer och kommuner står för hälften av utsläppen av växthusgaser, och här finns transporterna.
Norge har kommit långt med elbilar, Göteborg har sina gröna elbussar.Eltaxi och elcykel är på gång.Men när ska man  börja tänka på luften med spårbilar, spårbussar och linbanor? Nu ser jag att Göteborg rör sig här också med t..ex linbanor över Göta älv. Spårbilar är lämpliga runt kring flygplatser, från bostadsområden till T-stationer och till sjukhus och på universitetsområden.
Här nedan följer telegramtexten på ett antal förslag jag snickrat ihop från olika möten, konferenser och seminarier.

HL förslag  trafiken  i Storstadsområden

Spårbilar t.ex som matarbanor till T-stationer, automatbanor, bilhelikopter (tar några år men kommer), infartsparkeringar med bilservice. Det gäller att använda infrastrukturen över dygnet, inte bara överfullt på morgon och kväll. I personbilar som rullat finns i genomsnitt 3,8 lediga platser, bilar står parkerade 96 procent av tiden. Samåkning, bilpooler, självstyrande fordon, fler  reserverade körfält, fler reversibla körfält, pendelbåtar med  fika och IT-service, fördela arbetstiderna, mer hemarbete, företag med filialer i förorter och i ytterområden, två dagar i veckan. Regleringar som trängselskatter, parkeringsavgifter, trafikregleringar, i Stockholmsområdet, region, Rufs, ökat regionalt samarbete cykelplaner med konkreta mål, elcyklar, säkra cykelparkeringar.
För övrigt ska jag nu till doktorn på vårdcentralen och prata lite om vad jag ska göra med höften - operation eller inte? 

Inga kommentarer: