torsdag 13 april 2017

Regeringen lyfter fram lagstiftningen i Norge och vill kriminalisera deltagande i terrororganisation.
Precis detta föreslog jag på Facebook för någon månad sedan. Det måste finnas sätt att straffa inte bara terrorresor  utan också andra kopplingar till organisationer som har våld på programmet. Krav på hemlig dataavläsning kommer nu också från moderaterna och kameraövervakning från fyra partier dock inte centern.

Centern har en artikel på dn.se/debatt i dag med flera konkreta förslag där också det norska "deltagande" eller samröre ska räcka för kriminalisering.
Centern vill också stoppa offentliga medel till våldsbejakande organisationer. Myndigheter ska också kunna dela uppgifter mellan varandra som ger alla goda förutsättningar att stoppar terrorn. Det starkaste förslaget är att skapa ett nationellt resursteam för att hantera återvändare. Här finns de största riskerna och här måste kraftiga resurser sättas in. Bra

Lyssnar nu på morgonekot att Kd vill kunna använda elektronisk fotboja på personer som kan misstänkas fly undan beslut om avvisning.
Tanken är god eftersom det inte finns mer än 350 förvaringsplatser i hela landet och det finns ca 12 000 personer med avvisning. Oklart dock vad förslaget kan få för konsekvenser för rättssäkerheten,
Men nu syns Ebba igen och det var väl huvudsaken.

Och "Landsfadern" Löfven får mycket och välförtjänt beröm i media för krishanteringen
Om man jämför med Persson och tsunamin till exempel.


Inga kommentarer: