onsdag 12 april 2017

Utvisning till diktaturer som Uzbekistan är ett stort demokratiskt och humanitärt dilemma. Tvångsutvisning strider mot EU-rätten och domar från EU-domstolen.
Det är ingen liten fråga eftersom det rör sig om 12.500 utvisningsärenden som gränspolisen ska hantera. Av dem är 10 000 kvar olovligen i Sverige. Här måste asylskäl och humanitet bedömas utifrån riskerna för förföljelse, tortyr och dödsstraff i de länder de utvisas till. Och utvisning med tvång till sådana diktaturer strider mot EU-rätt och all humanitet och medmänsklighet.

Skall nu försöka  gå över till annat är terrorism på bloggen. Och börjar med S-kongressen.
Först en allmän betraktelse.Partystyrelsen har lagt ner stort arbete på att formulera sig så att konfliktfrågorna om vinster i välfärden, invandring, hårdare tag och tiggeri inte ska skapa för stora sprickor inför valrörelsen.

Det är inte stopp för vinster i välfärden, det är regler som ska omfatta både skola, äldrevård och omsorg, tiggeri ska inte förbjudas det är  ordningsregler som ska gälla för hela landet som ska fram
Så er det ut och detsamma gäller reglerna om invandring och poliser. Det är inte stopp, det är inte fri invandring,¨Det är mittemellan eller tillbaka till reglerad invandring. Det är inte hårdare tag med fler poliser det handlar om utan ett tryggare samhälle.

Terror attacken i fredags har definitivt  hjälpt till att driva på så mycket enighet som möjligt och det ser man också, ut att ha lyckats med.
Löfven har hanterat terrorattacken föredömligt och stärkt sin ställning både i s och i landet.Det har också stärkt socialdemokraterna och kommer att synas i opinionen.

Inga kommentarer: