torsdag 6 april 2017

USA-Kina, Trump, Xi Jinping. Viktigt men oförutsägbart när orden inte bär i handling.
Visst, det är viktigt. Mycket viktigt. Men på vilket sätt? Hur mycket är orden värda från dessa gossar. Det är nog mer fråga om hur den sociala relationen uppfattas och där är väl Trump också sämst. Trump sätter"America first" och avfärdar internationella handelsavtal som TPP med tolv Asienländer, Nord- och Sydamerika, Nafta-avtalet med Mexico och Kanada och TTIP- avtalet med USA och EU. Det är ett internationellt haveri om det blir verklighet, Inte bara för handeln utan för relationerna med och i hela värden.

Kan Xi Jinping ändra på det? Ska den störste kommunistledaren i världen upplysa USA:s president om marknadsekonomins fördelar?

Om inte FN kommer till skott med något som världsmedborgarna uppfattar som positivt mot barnamördarna får FN fundera på sin roll, eller vi fundera på FN:s...
Ett möte i djup oenighet utan omröstning, utan beslut om utredning, utan att få fram vem som är ansvarig då vet jag inte vad FN är till för.

Det är synd om Kd och säger man så är det synd om hela Alliansen.
Det blir inte lättare med samarbetet i Alliansen när Bush Thor vill ta åt sig äran av att ha varit först med att kräva en egen Alliansbudget. Vi har lyckats övertyga de andra, säger hon. Under strecket sedan valet och inte går man upp något med detta uttalande.Inga kommentarer: