lördag 13 oktober 2012

Fredspriset till EU: dumheter, fantasilöst, ett skämt, utmanande, korkat, politiserande, ironi, löjligt, motbjudande, devalvering

Ja det några av de kritiska kommentarerna till att norska Nobelkommitten med ordföranden Thorbjörn Jagland i ledningen gav EU fredspriset.
Och visst stämmer det, allt. EU löste inte krisen på Balkan på 90-talet, det fick USA och Nato göra.
EU och euron har skapat fatatigdom och arbetslöshet i stora delar av EUropa och ställd syd mot nord. Det har ökat hatet mellan nationer som Grekland och Tyskland. Nya nationalistiska och nazistiska rörelser växer upp i Finland, Frankrike, Slovenien, Spanien, Grekland, Ungern. Ironiskt är ett väl valt ord när Norge som inte vill delta i EU, det stora fredsprojektet som nu får fredspriset - av Norge. Endast drygt tio procent av norrmännen vill i dag gå med i EU....

EU och eurons införande har skapat en kris i EU som öka fattigdomen och där länder och folk ställts mot varandra - det är motsatsen till att skapa fred och sammanhållning
EU har misslyckats - det har visserligen många fler - med att skapa fred i Syrien. På Cypern, är fortfarande Turkiet och Grekland fiender. I Spanien försöker det rikare Catalonien bryta sig ut ur det allt fattigare Spanien..

Icke folkvalda kommissionärer och byråkrater tar styr över självständiga medlemsländer och vill skapa ett Europas Förenta Stater
Först skapas euron som håller på att spränga hela EUropa i bitar med ökad nationalism och extremism. Sedan måste man foga ihop och då kommer gamla och nya förslag om mer Union och överstatlighet som bankunion, en egen Finansinspektion, EU-skatter, en "politisk union" och ett EUropas förenta stater. Vilket folkligt stöd finns för detta?

EU är en av världens största vapenmakter som exporterar vapen över hela världen. Någon nedrustning har vi inte hört talas om

För övrigt kommer Emma, Sara och Hanna precis hit och ska leka med farmor och farfar lite..Härligt

Inga kommentarer: