torsdag 11 oktober 2012

Regeringen måste stärka beredskapen när varslen ökar
Nu ser och hör vi hur varslen ökar i industrin och tjänstemarknaden. Volvo lastbilar och bussar varslar i Säffle 400, Holmens pappersbruk i Hallstavik 2-300. När EUropa kraschar då minskar exporten från Sverige och industrin får problem. I år har nära 40 000 personer varslats och det blir fler. Konjunkturinstitutet ger dystra prognoser. USA haltar liksom Kina.

Det behövs insatser för att dämpa arbetslösheten
Regeringen har i budgeten många bra förslag för att stärka ekonomin och jobben. Riksbanken kan också motverka försvagningen genom ännu en räntesänkning Tidigarelägg allt i budgeten som handlar om jobb och som kan minska arbetslösheten. Motsatsen är gratis ammunition till oppositionen.

Frågor om nedläggningar eller neddragningar av skolor skall fattas i kommunfullmäktige och ingen annan stans. Utbildningsstyrelsen bör återremmitera ärendet om nedläggning av Munkmoraskolan och neddragningar på Kyrkskolan. Underlaget är för undermåligt.

För övrigt åker jag nu in till landstinget och diskuterar bidrag till olika handikapporganisationer.

Inga kommentarer: