torsdag 4 oktober 2012

Sansad budgetdebatt i kf, men det hettade till på skolan, ungdomsbostäder på pråmar och folkomröstning om broavgifter
Vi började 09.00 och jag var hemma vid 22.30.
Debatterna var riktigt bra. Värmdöcentern hade i huvudsak ställt sig bakom koalitionens budget med samma skattesats 20,08 och en skattesänkning på fem öre.. Hela budgeten bygger på Vision Värmdö 2013 som jag fick förtroendet att leda och driva igenom för några år sedan, miljö,energi, klimat, jobb, skola, omsorg, bygg centralt och bevara ytterområdena. AB, Anders Borg sköter ekonomin i Sverige och AB, Anders Bergman gör det i Värmdö. Han har reserver för volym- och konjunkturförändringar, även om det är lite låga belopp. Ett resultat på 40.0 miljoner har vi haft de senaste åren och det är budgeten inriktat på även nu.

Skolan i Värmdö blev en het potatatis med fyllda läktare från lärare och föräldrar
Tycker att Koalitionens budget är acceptabel och förklaras och försvaras bra av Max Ljungberg ( Mp). Målsättningen är att Värmdö ska upp i topp i länet om några år. S budget med 23 miljoner mer till skolan är ett lovvärt och ambitiöst förslag där Annika Anderssons kompetens inte skall föraktas, men i voteringarna blev det blockpolitik för hela slanten.

Jag blev lite för-b-ad när vi fick höra
att centern som enda parti inte hade fått någon inbjudan till möten om eventuell nedläggning av Munkmoraskolan och Kyrkskolan. Jag ställde också ett yrkande om detta. All information ska gå ut till alla partier, föräldrar och lärare och alla beslut om nedläggning eller neddragningar ska tas  i fullmäktige. Det avslogs men jag tror att det bet....

Värmdöcentern fick inte igenom beslutet om folkomröstning om Skurubron om broavgifter blir verklighet.
Det var svagt av Majoriteten, eftersom fem partier är överens om "Nej till broavagifter". Men vi återkommer.

Vi fick heller inte igenom förslaget om bostäder för unga som byggs på pråmar på vattnet av arbetslösa ungdomar.
Jag försökte med en formulering med Anders Bergman men han fick inte Koalitionen med sig. Det pågår dock ett arbete redan som vi ska bevaka och vi har idéer...

Men vi fick igenom vårt förslag om att driva på landstinget för att få sjöbussar eller pendelbåtar från Värmdö till Slussen

Ja, så kan man också tillbringa 13.5 timme av sitt liv....

För övrigt ska jag nu in till ett möte på landstinget om "Läkande vårdmiljöer", kulturens roll i vården.


Inga kommentarer: