onsdag 3 oktober 2012

Lite svårt att förstå logigen i S-budgeten: Satsa men satsa inte för mycket så vi bryter mot budgetreglerna.
Det är precis tvärtom vad socialdemokraterna sagt tidigare. Då har man kritiserat regeringen för att satsa för lite och hålla i pengarna. När nu Alliansregeringen verkligen satsar på infrastruktur, jobb, skola, forskning så är det för mycket....
Kritiken av sänkningen av bolagsskatten blir också ihålig när  S också sänker men inte lika mycket; till 24 % från 26 % eller hälften av regeringens förslag. Magdalena Andersson är ändå en mycket bra företrädare för S i debatten.

EUro krisen skapar oro i hela Europa
De nya framväxande höger och faschistpartierna i Grekland, Spanien, Holland, Slovenien, Ungern är ororande. När kriserna tränger på och osäkerheten om framtiden ökar ger det växtkraft åt ytterlighetspartier på högerkanten, Det skapar också annan oro som utbrytningarna i Katalonien och Baskien i Spanien. En arbetslöshet på 24,7 procent förstärker den trenden.
EU-kommissionens vice ordförande Vivian Reding har inte gjort det lättare med sitt uttalande om att om Katalonien lämnar Spanien så är de fortfarande medlemmar i EU. Det var inte proffsigt... det spär på krisen. Och hon har ambitionen att efterträda Barroso....Då är Reinfeldt bättre....

Värmdöcentern stödjer i huvudsak Koalitionens budgetförslag
Inriktningen på ett resultat på 40 milj är bra. Satsningen på skola,  miljö, vård och omsorg likaså. Hela budgeten utgår från Vision Värmdö 2030 som jag som ordförande fick förtroendet att utarbeta och driva igenom. Långsiktiga frågor om miljö, energi och klimat. Nattbarnomsorg är bra, likaså satsningen på GC-vägar  19,0 milj.
Svagheten är låneskulden och soliditeten där en räntehöjning på 1 procent kostar Värmdö 20 milj...

För övrigt åker jag nu in till Gustavsberg och budgetdebatten

Inga kommentarer: