onsdag 24 oktober 2012

S  och LO närmar sig varandra om vinster i vården
Nu håller den stora socialdemokratiska maskinen på att närma sig varandra om vinster i vården. Den stora frågan inför kongressen i vår. S Löfven kräver nu "fullständig insyn" i bokföringen av intaäkter och utgifter i välfärdsföretagen skola, vård och omsorg. Det är att närma sig LO på en punkt. Men inget vinststopp, inget "non profit", vad nu det egentligen betyder.

Löfven säger att s-linjen är en mittenlinje. Det blir inget vinstförbud eller vinsttak
"Vi kommer att lägga ett balanserat förslag". Vi ska tillgodose valfriheten, säger Löfven och att skattebetalarnas pengar används på "ett bra sätt". Vem vill inte det?  LO och Thorvaldsson har också dämpat sin kritik på sista tiden. Nu är det inte stopp för vinster längre utan "vinsten ska begränsas kraftigt men inte förbjudas helt".

Lite skämtsamt kan man säga att s ytterligheter närmar sig varandra
Den ena ytterligheten är att "vi säger inte nej till vinster men de ska kraftigt begränsas" och den andra är att "Kraftig begränsning ska ske av vinster i vården men vi säger inte nej". Välj. Det kommer att bli en kompromiss av det slaget ungefär på kongressen i vår. Frågan är om det då blir någon avgörande skillnad mot  Alliansen. Oavsett detta tycker jag att vi i centern ska förtydliga vår inställning.

Men Åsa Moberg ställer en bra fråga
Varför ska vinster begränsas i företag som till 70-80 procent startas och drivs av kvinnor?

För övrigt är det nu bidragsberedning i landstinget om en dryg timma

Inga kommentarer: