tisdag 16 oktober 2012

Oglamoröst men nödvändigt att satsa på underhåll av järnvägar och vägar i infrastrukturpropositionen
Det tycker jag regeringen ska ha beröm för att man satsar så mycket på underhåll. Det är nödvändigt men ger väl inga stora rubriker som nya spår gör. Det tar dessutom lång tid och ger inga vinster i vinter. Men det är det mest effektiva sättet att använda pengarna på, att satsa så att det bättre går att använda det som redan är byggt. Det handlar om 1,7 mdr per år. Väl använda pengar.

Alliansen har fått en bra uppgörelse med Mp i landstinget om förstärkning och förbättring av det fria vårdvalet - men processen i förhandlingarna har varit för moderatstyrd
Vårdvalet har varit en succé med över 40 nya vårdcentralser som kraftigt ökat tillgängligheten till snabb sjukvård. Kritik har dock bl a kommit på att pengar har utbetalts som gynnat snabba besök på bekostnad av allvarligare sjukdomar.

Nu satsas på resurser efter behov, hälsofrämjande, mer jämlik vård, fler mindre entreprenörer, bättre rehabilitering
Ja det är något av innehållet i uppgörelsen.

Moderaterna har dock skött förhandlingarna dåligt och inte låtit övriga Allianspartier delta på lika villkor
Det har vi diskuterat i centerns gruppstyrelse och det får inte upprepas. Alla måste ge och alla måste ta i ett samarbete. Jag har inte deltagit och kan inte detaljerna men ett samarbete kräver delaktighet och sammanhållning.

För övrigt ska jag nu in till arbetsutskott i landstingsgruppen och därefter landstingsstyrelse

Inga kommentarer: