fredag 31 januari 2014

Annie på Centerns kommundagar i Malmö: Ett positivt sätt att gripa tag i Alliansens och Centerns belägenhet som stärkte Centern som parti
Vi kan börja med att tal om att Centern har  ökat vindkraften från 0,5 Twh energi till 9 Twh. En fantastisk ökning. Vi ska ta debatten med alla partier som vill utmana centerns som landsbygdsparti. Det är bara bra att Centern och Miljöpartiet blir hårda motpoler i landsbygdsdebatten. Det gynnar båda. Ja till EU nej till euron sa Annie. Bra.
EU ska lägga kraft på den fria rörligheten, nej till människohandel och ja till tuffare krav på klimatpolitiken
EU ska lägga kraft på den fria rörligheten och hårt tydligt säga nej till människohandel. EU mår också bra av en bantningskur, som Annie uttryckte det. Och Sverige växer bäst med svenska pengar. Men nu är det bråttom. Vi har bra förberedelser, bra program.
Vi vill ha ett grönare och friare Europa och Sverige
Centern satsar på jobb och miljö. Jag vet att vi har rätt, sa Annie. Vi är bra på att spurta i valet och det kommer att visa sig i detta val också.
Och jag fick ett positivt svar på min fråga om satsning på modern miljövänlig transportteknik som elbilar, elbussar, linbanor och spårbilar av Anna-Karin Hatt.
Anna Karin Hatt: växthusgaserna i Sverige har minskat med 20 procent samtidigt hara tillväxten ökat med 60 procent.
För övrigt  är det när detta skrivs fredag morgon och jag åker ut till den "riktiga" öppningen av kommundagarna. Roligt igen.

Inga kommentarer: