tisdag 14 januari 2014

EU-insatser mot terrorism och politisk våldsextremism - bra förslag från Cecilia Malmström
Det är vår bäste kommissionär - Cecilia Malmström. Hon har ett av de svåraste arbetsområdena med migrations och flyktingfrågor. Hon bildade 2011 samarbetsorganet RAN, Radicalisation Avareness Network med uppdrag att komma med förslag för att bemöta våldsam extremism i EU. 700 lokala och nationella experter som poliser, ungdomsledare, forskare från olika EU-länder har arbetat på fältet och nu presenteras förslagen.

Det handlar om exit-arbete, hjälp för att hoppa av,
ett europeiskt kunskapscentrum, utbildning, handlingsplaner och insatser tillsammans med civilsamhället och skolan. Verkligen bra, men tiden..?.Det  måste komma igång nu före EU-valet den 25 maj för att hindra politiska våldsrörelser som Jobbik i Ungern och Gyllene gryning i Grekland från att få ännu mer fotfäste. Och kanske borde man ägna frågan om varför sådana extremrörelser nu växer upp över hela EUropa? Någon?

Löfven är en gammaldags pragmatisk försvarssosse...-samarbete och uppgörelser över blockgränserna ska det vara.
Det är naturligtvis både eftersträvansvärt och positivt om det går. Nu spretar försvars-och säkerhetsfrågorna dock åt många håll inom partierna, både Alliansen och oppositionen. Mer försvar för Sverige verkar det finnas  samhörighet kring, också stärkt Nordensamarbete. Björklund står ensam med Nato, Mp och V vill inte ha vapenexport och Jas till Brasilien.Här måste de backa för gamle metallordföranden. Men värt ett försök till uppgörelse i försvarsberedningen. Vad Centern tycker har vi inte sett eller hört så mycket av från Sälen....men läste Staffan Danielsson i dag..både svenskt försvar och internationella insatser,ofarligt men rätt...och mer av det första.

För övrigt blir det lite arbete med nästa nummer av Destination, KOMPASS tidning till medlemskommunerna. Tyvärr fick jag mail från Anna-Karin Hatt att hon inte kan ställa upp och inviga spårbilsutställningen på Nybygget i Sigtuna den 11 febr. Synd.

Inga kommentarer: