lördag 18 januari 2014

Nya Slussen - en tickande bomb för 8-10 miljarder som redan nu kostar 1 miljon om dagen, köer och trängsel från Nacka och Värmdö i 8 år, ett riskfyllt bussgarage insprängt i Katarinaberget, en 400 meters tunnel på stadsgårdsleden med risk för luftföroreningar och långa  köer
Ja, så kan stadens förslag till Nya Slussen beskrivas i telegramtext. Inte så roligt och inte så bra. Här kommer några ytterligare fakta.
- Den 4.2 kommer beslut om vattendom från Nacka tingsrätt. Blir svårt enligt miljöbalken. Kan inte börja bygga utan lagakraftvunnen vattendom, inte riva i vatten heller.
- Den 7.3 ska staden senast lämna in överklagande på mark- och miljödomstolens Nej till bussterminalen i Katarinaberget.  Motiven till nej var brist på samråd och andra formella fel enligt PBL som inte rättats till sedan heller.
- Beräknade byggkostnader på 8 miljarder kommer kraftig att fördyras  till kanske 10 eller mer. Bygget kostar nu 1 miljon om dagen och har redan kostat 1.2 miljarder utan att man vet om det går att fullfölja.
- Bussterminalen insprängd i Katarinaberget ska ligga 5 meter under havsnivån, långa gångvägar till bussarna, hög brandrisk från biogasbussarna. Tusentals personer ska kunna utrymmas med hjälp av 6 rulltrappor. Vad händer vid strömavbrott?.Luftkvalitén riskfylld
-Oerhörd trängsel med långa köer under 8 års byggtid, Stadsgårdsleden stänger två av fyra filer, Katarinavägen stängd i fyra år, Folkkungagatan görs enfilig, Skeppsbron stängd, Saltsjöbanan ersätts med bussar från Henriksdal i 6 år
-En tunnel på 400 meter byggs genom de höga husen som ska byggas framför Coop och Folksam med risk för långa köer.

Krav:
-Tillsätt en oberoende kommission med svenska och internationella experter som granskar Nya Slussen och också jämför med alternativet Plan B
-Bygget får inte starta innan frågan om bussterminalen i Katarinaberget avgjorts


 För övrigt åker jag nu in till en kollektivtrafikdag på landstinget med centern, trafik på riks och i regionen.

Inga kommentarer: