onsdag 29 januari 2014

Sjukvård, förlossning, barnmorskor, vårdplatser, avskaffad zonindelning, enhetstaxa, bostäder, T-baneutbyggnaden, Föbrifarten, Slussen se där några stora frågor i valet i Stockholmsregionen
Det är alltid svårt att få genomslag för landstinget i valet. Rikspolitiken dominerar totalt i media, och där är Centrum i Stockholm. Kommunerna kan folk mer om än landstinget och det ligger också närmare med äldrevård, hemtjänst, skola, bostäder och samhällsutbyggnad.

Förbifarten kan bli en stor fråga.
Blir det fortsatt Allians som i dag på riks, i landsting och Stockholms stad byggs Förbifarten som planerat, ända till påminnelserna om Hallandsåsen ger sig till känna.... Jag har har sagt Nej sedan 70-talet och gör det i dag också. Vi måste minska bilismen och satsa på kollektivtrafiken.
Blir det rödgrönt får S problem med V och MP som vill stoppa Förbifarten. Jag tror att den skjuts upp med hänvisning till att utreda finansieringen som i dag är tänkt att bli med trängselavgifter men där många nu tvekar.

Utbyggnaden av Slussen blir en stor fråga där stadens förslag Nya Slussen med bussterminalen i Katarinaberget blir ett stort problem främst för Alliansen i Stockholm.
Här ökar pressen på Nordin och Co i stadshuset både för själva Slussenutbyggnaden med den 8-filiga jättebron från Södermalm till gamla stan och bussterminalen i Katarinaberget. Vatten domen den 3 februari och mark-och miljööverdomstolens beslut den 7 mars - om datumen stämmer - kan ändra scenariot.
Centern bör positivt pröva alternativförslag som Plan B, men det är en känslig fråga för Allianssamarbetet särskilt i Stadshuset.
För övrigt åker jag nu in till forskningsberedningen om samarbete SLL och KI, Karolinska Institutet.

Inga kommentarer: