torsdag 9 januari 2014

Bra skolförslag från Alliansregeringen - tar udden av både S och Mp som tänkt sig skolan som sänke för regeringen efter PISA.
Det är klart att PISA rapporten kommer att dominera oppositionens skolpolitik, men Alliansförslaget i går breddar debatten och får stöd av lärarfacken. Tio år i grundskolan, fyraårigt lågstadium där förskoleklass blir klass 1 som ska lyda under skolans kursplaner. Skolplikten förlängs till 11 år för den som inte klarat kraven för gymnasiet.
S och Mp kritiserar naturligtvis men det blir svagt.
S och Mp talar om mer pengar redan i går och mer pengar 2015. "Det behövs krafttag här och nu" lyder Magdalena Anderssons svar. Tror att Alliansen faktisk tär bäst på kunskap, men glöm inte livslärandet, demokratiska processen och förmångan att samarbeta
Men lärarfrågan måste lösas.
Förskollärare eller lågstadielärare i klass 1? Det får inte bli så att förskollärare diskvalificeras. Det handlar om 10 000.
Bra också nu att Centern får plats i skoldebatten.
Det kan breddas till var skolorna ska finnas också - i glesbygd och skärgård. Samma förutsättningar för alla barn. Bättre och säkrare skolskjutsar är en annan fråga där vi lokalt kan ta bra initiativ med samkörningar, säkrare skolvägar och bättre gång- och cykelvägar till skolorna.
För övrigt fyller jag  år i dag... 72 tror jag visst att jag var , mogen yngling så munter och så glad...
och Sonja  bjuder mig på middag på söder och bio - Återträffen.

Inga kommentarer: