torsdag 30 januari 2014

Vilka frågor kommer att dominera EU-valet den 25 maj: Frågor som jag tycker centern ska driva är klimat, energi, miljö, trädabidrag måste kunna användas till odling, värna fria rörligheten, den inre marknaden, nej till euron och fyll "smalare och vassare" med innehåll i en liten lista, vad EU ska göra och inte.
Vi ska från Centern driva Klimat och miljöfrågorna stenhårt. Klimatpolitiken med systemet med utsläppsrätterhar havererat och måste rustas upp och bli trovärdigt. Ny teknik som minskar utsläppen ger fler nya jobb.  Gifterna måste bort från vardagen. Minskning av kväve, fosfor  och övergödning i Östersjön ska prioriteras.

Centern har förtroende i jordbruksfrågan. Det trädabidrag  från EU som  finns i dag på 1400 kronor per  hektar, måste bort och ersättas med miljöstöd eller så måste markägare få kunna använda det för odling i alla fall för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Svenska jordbruket minskar och måste öka, och importen minska.
Värna den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer.  Värna och utveckla den inre marknaden som är EU:s kärna och viktigaste samarbetsområde.

Centern måste tala om mycket bättre varför vi sade nej till euron och säger nej till euron. Finanskrisen har delvis sitt ursprung i euron och euron har gjort det omöjligt för krisländer som Grekland, Portugal, Italien och Spanien att driva en egen penning- och räntepolitik med t.ex devalveringar o och vi har fått ett proletariat utan jobb , sänkt levnadsstandard och bruna och halvbruna partier.

Kraven på folkomröstning från Cameron i Storbritannnien kommer att skapa en debatt om att minska EU-makten och förhandla om EU-avtalen. Centern och Sverige bör kräva ett formellt undantag från euron . Ta fram en lista på vad EU ska göra och inte göra.
För övrigt åker jag nu in till Centralen och tar tåget 0721 till Malmö och Centerns kommundagar. Roligt.Inga kommentarer: