fredag 17 januari 2014

Ett mycket välkommet EU-beslut om upphandling som ökar möjligheterna att ställa krav på miljö, närodlat, kollektivavtal och andra viktiga frågor än lägsta pris
Hur många gånger har vi inte diskuterat frågan om vi kan ställa krav på miljö, odlingsform, rättvisemärkning, KRAV, närhet, non-profit-företag, arbetsvillkor i kommuner och landsting vid upphandling. Det handlar om enorma belopp på 550-600 miljarder kronor per år som stat, kommun, landsting och regioner köper in varor och tjänster för.

Risken att anmälas för brott mot EU:s upphandlingsregler har hittills hindrat många offentliga organ från att ställa sådana krav.

Det nya upphandlingsdirektivet gör det också möjligt att  dela upp tjänster, varor och upphandling på flera mindre aktörer, vilket gynnar små företag och gör det svårare för stora koncerner att vinna upphandlingarna med sina stordriftspriser, som SvD skriver  i går svd.se/världen. Vad jag förstått av beslutet i EU-parlamentet blir det inget tvång för en kommun att ställa krav på kollektivavtal, men man kan göra det. Upphandlingen blir gällande ändå, utan kollektivavtal, om kommunen gör den bedömningen , t.ex i fall där det handlar om få anställda.
Lönedumpning kan nu stoppas av enskilda kommunupphandlare och Laval-domen får en annan och mindre avgörande innebörd.

Kul för en EU-kritiker att kunna skriva så positivt om ett EU-beslut.....ha.

Inga kommentarer: