onsdag 8 januari 2014

Ja, det är ett utmärkt förslag att skapa fler stipendier för utländska studenter i Sverige
Det var inget bra beslut det som togs för några år sedan att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter.Antalet utländska studenter från länder utanför EU har minskat med 80 procent sedan studiebidragen infördes från drygt 8000 till 1600, skriver ett antal tunga forskare och näringslivsföreträdare på dn.se/debatt i dag. Det handlar om studenter som kommer hit och studerar, får intresse för Sverige får kontakt med svenska företag som är av stort värde för båda parter.

Företag blir mer och mer internationella och det gäller inte minst svenska företag.
Studenter som återvänder hem till Kina, Indien eller Brasilien eller stannar i Sverige är alla viktiga ambassadörer för vårt land, vårt näringsliv och vårt folk.  Artikelförfattarna föreslår  ett utvidgat stipendiesystem som delvis är självfinansierande genom skatteintäkter på utomeuropeiska studenter som stannar i Sverige efter examen.

Jag har drivit frågan i Mälardalsrådet som också engagerat sig och vi har påverkat regeringen och det tillskott som regeringen utlovat på 100 miljoner är en positiv vändning som kan bli ännu bättre med förslaget i artikeln i DN

Nu kommer argumenten från FRA för ökad svensk spaning
Utländska underrättelseorgan genomförde förra året flera dataintrång mot svenska myndigheter och universitet, säger FRA och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap MSB. Visst, Sverige behöver skydda sig men integriteten för enskilda medborgare ska hållas högt.

För övrigt blir det nu en löprunda förbi Hemmesta gård ut mot Strömma.


Inga kommentarer: