söndag 12 januari 2014

Utmärkt artikel av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg om stärkt stöd i EUropa för romerna.
Jag ser dem nästan varje dag, varje dag jag åker in till Slussen, vid Södermalmstorg utanför T-baneingången och ner mot Värmdöbussarna på väg till bussterminalen. Jag är nog som de flesta, ger ibland, pratar några ord, hinner inte ibland när det är bråttom och kanske inte vill se heller. Känner dåligt samvete.
Thomas Hammarberg föreslår nu på dn.se/debatt att vi måste göra något. Han tar upp romernas situation.
Och vi borde ha gjort något för länge sedan.Vad är EU till för? Var finns det flest romer? Rumänien, Bulgarien, Slovakien.

Först måste vi erkänna de övergrepp och massmord som nazismen och fascismen drev fram och stater bör be om ursäkt.
Många romer är statslösa och saknar id-handlingar. De får ingen hjälp med jobb, sjukvård, bostad. Barnen far mest illa, med dålig eller ingen skolgång, eller automatiskt placerade i specialklasser med sämre utbildning.
Diskriminering vid anställning måste stoppas och "kvoter och positiv särbehandling bör prövas.." skriver Thomas Hammarberg.

Och inte minst viktigt, inför EU-valet i maj bör alla kandidater avkrävas besked på vad de vill göra för romerna i sitt hemland och i Europa. Strategier och handlingsplaner finns men resultaten är magra, skriver Thomas Hammarberg.

Ett sätt som jag vill arbeta för är att stärka Europarådet. Här finns ett mycket bredare och djupare engagemang för mänskliga rättigheter än i EU.

För övrigt hade vi en riktigt trevlig och rolig födeslsedagsfest med 18 ledamöter i Hemmestakören i går på Grisslinge världshus där vi firade av Sonja med minst 20 visor.....

Inga kommentarer: