söndag 19 januari 2014

Konstruktiv EU-kritik driver fram konstruktiva förbättringar
Det är viktigt att skilja på kritik och kritik. En konstruktiv kritik leder ofta fram till seriösa förslag för att bemöta den, eftersom den kan få fotfäste hos många och därför blir "farlig" för de som har makten. Det är därför socialdemokratin har haft stora framgångar i sin kritik mot kapitalismen och marknaden medan kommunismen totalt misslyckats. Så är det i Sverige som nationalstat och så är det i EU som Union och samarbetsorganisation Lyssnar man inte på den konstruktiva kritiken kan hela samarbetet gå i kvav.

Det finns saker som händer också i EU som får ses som konstruktiva försök till förbättringar efter konstruktiv kritik
Den moderate riksdagsledamoten och konstruktivt konservative fritänkaren Mats Johansson skriver i svd.se/ledare i dag att Cameron och Storbritannien  med sitt krav på en ny folkomröstning efter en omförhandling av EU-fördraget har bidragit till detta. Finansminister George Osborne inte minst som pekar på en hel del saker som görs i EU och som bottnar i kritiken. EU:s budget har nu för första gången bantats,en reformkoalition har bildats i EU med Tyskland, Sverige, Holland, Danmark och fler länder på gång. En brittisk plan för avbyråkratisering stöds av 13 länder, EU-domstolen prövar fördragsvidriga EU- beslut, kraven på stärkt inre marknad som EU.s viktigaste uppgift  är verklighet med Mario Montis arbetsplan. Bra alltså. Säg nu inte att jag bara är kritisk....ha

All religiös, och annan förföljelse är av ondo - inte bara förföljelse av kristna, Lars Adaktusson
Det går att lösa på dn.se/debatt i dag. EU och världen måste agera mot religiös förföljelse av kristna. Bra att frågan tas upp men inriktningen måste väl ändå vara stopp för all förföljelse, religiös och annan. Tror kanske inte att detta är den fråga som för honom och Kd till ett  nytt mandat efter Alf Svensson i EU-parlamentet.
För övrigt blir det nu tennis med Stoffe i Gustavsberg, sedan bio med Sonja på Medborgarplatsen, 100-åringen som... och sedan en bit mat någonstans...

Inga kommentarer: