lördag 4 januari 2014

Skolan blir nummer två efter jobb i valrörelsen  - men upprepningar, upprepningar,uppr..nu senast av Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tobias Tobé i dn.se/debatt i dag.
Ta fasta på forskningen, mer stöd till elever som behöver det, svensk- och matematikundervisnigen ska utökas, kraven på lärarutbildningen skärpas, mer tid mellan lärare och elever, fler skickliga lärare, stärk läraryrkets status, minska lärarnas pappersarbete, höj lärarlönerna.... Någon emot? Någon som har hört det förut?

Möjligen ett besked som inte var någon sensation
och inte heller nytt men att moderaterna säger nej till förstatligande av skolan. Det kan bli en intressant debatt inom Alliansen där Fp och Kd öppnat för förstatligande men C och M vill behålla ansvaret hos kommunerna. Att efter alla ständigt nya förslag om och inom skolan nu också genomföra en organisationsförändring vore att använda tid och pengar fel. Frågan är om skolan överlever åtta och en halvmånaders valrörelse med en topplats i valdebatten om inget nytt tillkommer.

Skiffergas och skifferolja kan ta död på förnybara energikällor
Nya oljefyndigheter och nygamla som tidigare inte kunnat utnyttjas öppnar  för enorma satsningar på skiffergas och skifferolja. Det är verkligen att gå baklänges sin i framtiden där enorma mängder växthusgas ,metan och förorenat vatten fördärvar naturmiljön. Satsa ännu mer på förnybart så kanske den nya Klondykeruschen kan brytas av. dn.se/nyheter sid 11.

För övrigt åker vi nu in till min bror Håkan och Eva på Torsgatan, vidare till Koserthuset och ser och hör Romeo och Julia med Tjajkovkij, Prokofjev och Bernstein och därefter middag på den italienska  restaurangen Mancini. Lördagsmys...

Inga kommentarer: