fredag 24 januari 2014

EU backar om klimatmålen - ett dåligt omen inför framtiden. Centern och regeringen måste driva på.
EU går nu baklänges i klimatfrågan. Utsläppsmålet skärps till 40 procent, kravet på förnybar energi har inte längre rättsligt bindande mål för varje medlemsland utan bara ett gemensamt på 27 procents ökning. Kravet rörande energieffektivitet slopas helt. Att ge utvinningen av skiffergas grönt ljus är ett uselt förslag som kraftigt kan försvåra att nå 2-procentsmålet. Det betyder mer fossilenergi som kommer att minska intresset för att satsa på förnybart.

Handeln med utsläppsrätter måste kraftigt förstärkas
om 40-procentsmåleet ska kunna nås. Det är den i dag svagaste länken i hela EU-klimatpolitiken. Det skulle vara dyrt att släppa ut växthusgaser. Priset på utsläppsrätter skulle vara högt, sa man när systemet infördes. Priset på utsläppsrätter har i stället kraftigt sjunkit som skapat ett stort överskott på utsläppsrätter, dvs rätt för företag att släppa ut mycket till låg kostnad. Här har Sverige också gjort en dumhet genom att sälja ut de återstående utsläppsrätterna billigt till ett amerikanskt företag, i stället för att förstöra dem.

Sveriges image som pådrivare har också fått sig en törn eftersom regeringen inte drivit på för att behålla alla de tre utsläpps- och energimålen.
Varför kan man fråga? Åtta länder har gjort det, däribland två stora EU-länder som Tyskland och Frankrike, men Sverige har inte deltagit, sägs det. Illa, om det är sant.
Men det är inte för sent. Regeringen kan återkomma när frågan kommer till EUropeiska rådet, EU-parlamentet kan ryta till och EU-valet kan sätta press.

För övrigt åkte Hanna, Sara och jag kälke i går och gjorde djur av gubbleran. Nu är jag på väg till Centerns gruppledarkonferens i grannkommunen Nacka. Alltid roligt. 
Inga kommentarer: