onsdag 17 september 2014

Alliansen har varit lyckosam och samarbetet har fungerat bra - men i opposition är allt svårare, det  finns inte samma behov att hålla ihop och det kan rent av bli ödeläggande.
Alliansen ska fullfölja sina löften till väljarna om ett eget budgetförslag. Det är självklart. Det är Löfven som har problemen och det är han som ska lösa dem inte vi, som vår partisekreterare Micke Arthursson så glasklart formulerade det i går. Faller budgeten blir det nya förhandlingar med Talmannen.Går det inte att hitta någon hållbar regering så blir det nyval. Och det är Löfven som har ansvar för det.

Ett C-Fp samarbete med en S-MP regering är ett sätt att hålla Sd utanför. Det ska inte uppfattas som  någon flykt från Alliansen. Tvärtom. det ger frihet åt Allianspartierna, det är bra för Sverige, det ger en stabil regering, det stärker den gröna flygeln.
Det är en lösning som bör prövas och det är inget brott mot C-Fp löftena att inte ingå i någon S-regering för det gör man inte. Däremot tar man ansvar för Sverige, får en friare roll vilket också M och Kd får. Medborgarna kan tydligt se skillnaderna mellan partierna i naturliga förhandlingar. Den första budgeten nu i höst skall Alliansen stå för som man lovat väljarna men det finns inget egenvärde i gemensamma Alliansbudgetar i fortsättingen i opposition.

Den första frågan i detta nya samarbete bör vara en uppgörelse om migrations- och integrationspolitiken. Alliansregeringens samarbete med Mp om migrationspolitiken bör nu överföras och breddas i en uppgörelse om både migrations- och integrationspolitiken mellan S-Mp regeringen och FP-C. 
Detta ger en stabil regering, det ger frihet åt Allianspartierna men inget svek mot Alliansen, tvärtom lägger det grunden för fortsatt samarbete inför 2018. Det ger medborgarna information om vad partierna står och det stärker Sverige som ett öppet medmänskligt land med ansvar för flyende människor.

Inga kommentarer: