torsdag 18 september 2014

Centern får en viktigare roll i rikspolitiken när moderaterna byter ledning och Centerpartiet är näst största parti i Alliansen - men då måste centerledningen hålla ihop
Centerpartiet gjorde ett fantastiskt val utifrån förutsättningarna och opinionsmätningarna. Det ska partiledningen och Annie ha ett stort erkännande för. Valrörelsens spurt från C-ledningen gav också mod och hopp åt Centern ute i landet och det gav framgång i riksdag och kommuner och landsting.
Nu har Centern en central roll i Sverige genom moderatledningens Reinfeldts och Borgs plötsliga (i Reinfeldts fall) avhopp både som statsminister och partiledning. Det ska vi dra nytta av och stärka Centern men också göra det utifrån en ansvarsroll för Sveriges bästa.Det får inte komma olika bud från partiledaren och den ekonomiska talespersonen om den viktigaste frågan - budgeten.

Alliansen ska fullfölja sitt löfte till väljarna om ett eget budgetförslag. Det är Löfven som har problem och det är han som ska lösa dem, inte vi, som vår partisekreterare Mikael Arthursson formulerade saken..
Hur Sd röstar kan vi inte göra något åt. Om Sd skulle frångå tidigare principer och inte lägga ner sina röster efter det att den egna budgeten fallit och stödja en Alliansbudget, faller den nya regeringen. Det blir nya rundor med talmannen och de kan leda till nyval. Centern bör står fast vid principen att budgeten är en helhet. Det har vi också sagt ända fram till nu.

Om S-Mp regeringen överlever bör C-Fp öppna för samarbete. Det håller Sd utanför, det ger frihet åt Allianspartierna i opposition, det är bra för Sverige och C-Mp kan stärka den gröna identiteten i politiken. Men det får bli nästa pilsner efter statsministervalet och budgeten.
För övrigt åker jag nu in till landstinget och diskuterar inkomna ansökningar om bidrag - känns lite vid sidan just nu men är viktigt för de som det gäller och det ska skötas enligt reglerna.


Inga kommentarer: